Potterworld.blog.cz je i na facebooku. Připojte se zde a buďte informováni hned, jak přidám novou povídku :)
Připojte se do literární skupiny Fanfiction a vlastní literární tvorba (CZ/SK) na Facebooku, kterou jsem založila 22. září 2012.

Oheň, led a růže → 9. Srdce plesá, ač rozum klesá - část první

29. ledna 2011 v 12:04 | Snapeova |  Oheň, led a růže
"Máš babu"
"Asi je v přechodu"
"Vaše lektvary už by měly být pomalu hotové"
***V pátek ráno se Samantha probudila, když vycházelo slunce. Cítila se po dlouhé době úžasně odpočatá a nabytá energií. Vylezla ze své zahřáté postele a přešla ke stolku pod oknem, kde si nalila ze džbánku trochu vody do sklenice. Napila se, při čemž sledovala, jak nádhernou okolní krajinu zalévá pomaloučku slunce. V tu chvíli to venku hrálo všemi barvami. Nastával podzim, tudíž stromy měnily své kabátky. Slunce je nyní oživilo a jí se vybavila vzpomínka na jedno podzimní odpoledne před několika lety, kdy nadšeně se sestrou běhaly po zahradě a vzájemně se házely do hromad napadaného listí. Máma je pak hubovala, když sbírala seschlé listy všude po domě. Sam se musela nad tou vzpomínkou pousmát a vydala se do koupelny, kde si dala krátkou sprchu. Poté si oblékla famfrpálový dres a šla si chvilku zalétat na hřiště, jelikož Velká síň ještě nebyla otevřená.

Normálně už by za tuhle část školního roku měla za sebou spoustu tréninků, ale tenhle rok prostě bylo všechno jinak kvůli jejím neustálým 'nehodám'. Byla ráda, že si za ní její tým nehledal náhradu a počkali, až se ze všeho vyhrabe. Bez ní by byli namydlení. Lepšího chytače mezi zmijozelskými by hledali jen těžko. Ona s Jamesem byli nejlepšími chytači na škole, avšak zatím se jí nikdy nad ním nepovedlo vyhrát. Oba byli v týmu hned od svého druhého ročníku,kdy to bylo studentům povoleno, ale James jí zlatonku vždy jen o kousíček vyfoukl. Tentokrát už si to líbit nenechá! I když tento rok na škole moc netrénovala, cvičila celé léto a zápasu s Nebelvírem se už nemohla dočkat. Venku bylo vážně nádherně. Na to, že již nastal podzim, bylo už nyní docela teplo, natož za pár hodin. Doufala, že jim bude počasí přát i při zítřejším zápase.

Došla na opuštěné hřiště a z kapsy vytáhla svou cvičnou zlatonku, která se ihned odporoučela co nejdál od ní. Lehce se vyhoupla na koště. Pak už jen vnímala vítr ve vlasech se stále narůstajícím adrenalinem. Ovšem s euforií, která vždy proudí v jejích žilách při zápase se náhlý pocit nedal srovnat. Minulý rok byl ohledně famfrpálu hodně smolný. Snažila se hodně, avšak uteklo jí jak vítězství nad Nebelvírem, tak i nad Havraspárem, kde jí překvapilo nové zdatné děvče, jenž prokázalo velkou obratnost a chytrost. Tenhle rok si prostě musí dát větší pozor a více se soustředit.

Když po hodině létání za zlatonkou slétla dolů, viděla, že na hřiště přichází blonďatý chlapec.
"Co tady strašíš tak brzo, už se snad nemůžeš dočkat zítřka?" otázal se milým hlasem příchozí. "To si piš", odpověděla Sam se zářivým úsměvem na tváři a ladně seskočila z koštěte, pokračujíc: "Dneska nás čeká válečná porada a hlavní trénink, tak jsem zvědavá, jak to Edward nakonec vymyslel. Vždy nám přednese nějakou novou taktiku, ale den před zápasem už nás učí jinou", postěžovala si drobet sklesle černovláska. "No jo, však ho znáš. Jiný už nejspíš nebude", povzdechl si Draco, dívaje se na obzor. "Hele přišel jsi okounět nebo trénovat?" popíchla svého zasněného kamaráda Semi a už byla zase ve vzduchu. Samozřejmě se strhla honička. Jeden druhého se snažili chytit a do tohoto boje kolem nich provokativně létala zlatonka, snažíce se upoutat jejich pozornost, leč marně. "Máš babu", řekl blonďák, když kolem ní prosvištěl, při čemž se jí lehce rukou otřel o rameno. Za chvilku už mu však úsměv ztuhl na rtech, poněvadž Samantha vykřikla vítězoslavně: "Mám tě", když držela jeho koště za ocas. Oba pak celý vyhladovělý běželi na snídani, doufajíc, že už nejdou moc pozdě, aby nakonec stihli začátek vyučování.

Po vstupu do Velké síně, potkali zrovna svého kapitána, brankáře, Edwarda Steltona: "Koukám, že jste si byli hned po ránu zatrénovat, což rád vidím," popleskal je oba po rameni, dodávajíc: "Sejdeme se kolem páté v šatnách, tak nezapomeňte dorazit", poté odešel na svou první hodinu v doprovodu své dívky.

Jen, co do sebe rychle naházeli snídani, běželi se převléknout, a pak utíkali na hodinu profesorky McGonagallové. Bohužel pro ně se i přes všechno jejích úsilí o pár minut opozdili: "Mám vás proměnit v kapesní hodinky, aby jste příště přišli včas?" zeptala se ledově ředitelka nebelvírské koleje těžce oddechujícího páru. "Promiňte, zahnuli jsme do špatné chodby", zalhala pohotově Sam. "To je dost chabá výmluva, slečno Fletcherová, když jste na této škole pátým rokem. Jistě. Každý může někdy špatně odbočit, ale vy by jste si příště měla všímat toho, kdo je ve Velké síni pět minut před vyučováním, kdy jste teprve jedli a podle dané situace vymýšlet aspoň trochu uvěřitelné výmluvy", sjela je a upřela na ně přísný pohled, dokončujíc své kázání slovy: "Ať se to víckrát neopakuje! Příště si totiž můžete vysloužit i školní trest a teď už si laskavě sedněte."

"Dneska je nějaká nabroušená", pošeptal své kamarádce Draco, který se z profesorčina neobvyklého výstupu ještě vzpamatovával. "Asi je v přechodu", řekla otráveně a naštvaně Sam. "Stále však nejsem hluchá, slečno Fletcherová", zahřměla pomlouvaná osoba od tabule přes celou třídu, nemilosrdně pokračujíc: "Evidentně se po večerech nudíte, takže v sedm hodin se dostavíte do kabinetu profesora Křiklana. Prý má hodně přísad do lektvarů, které je potřeba nakrájet", usmála se na ní ironicky a otočila se zpět k tabuli. 'Ještě, že se úplně netrefila do famfrpálového tréninku', pomyslela si Sam a protočila oči. Možná bude muset odejít dřív, ale to už tolik vadit nebude. Nebelvírští se na ní otáčeli a pošklebovali se. Na Jamese se Siriusem, jenž bohužel seděli před nimi vyplázla vztekle jazyk, ještě než začali s narážkami. Jejich škleby jí bohatě stačily. Už všeho měla tak akorát dost a to den teprve začal.

Na konci hodiny ředitelka Nebelvíru předala Samanthe lísteček pro Křiklana, aby za ním nemusela chodit osobně. Lektvary následovaly k Semině spokojenosti hned jako další hodina, tudíž se v doprovodu blonďatého chlapce vydala rovnou do profesorovi kanceláře. "Dále", ozvalo se krátce po jejím zaklepání. "Ách, to jste vy, slečno Fletcherová," usmál se na ní přívětivě Horacio poté, co vstoupila a optal se, co potřebuje. "Paní profesorka McGonagallová mi u vás dnes zařídila školní trest", vysvětlila brunetka, když mu podávala lísteček se vzkazem. Podmračeně na lístek ve svých rukou pohlédl a přečetl si jeho obsah. "Hmmm, copak jste provedla?" zeptal se zvědavě s úsměvem na tváři. "Přišla jsem o necelých pět minut později do její hodiny, jelikož jsem si po ránu byla ještě zatrénovat. Poté jsem navíc něco pošeptala při hodině Dracovi", přiznala jedna z jeho nejlepších žákyň otráveně. Profesor se zasmál se slovy: "Že by se nám Minerva strachovala o vítězství? No, všichni jsou napjatí jako struny. Jsem velice zvědav jak vše zítra dopadne."
Když už byli u toho, napadlo Samanthu profesora poprosit o malou laskavost, dokud mluví o zítřejším zápasu. "Pane profesore, vím, že bych se na něco takového neměla vůbec ptát, ale my máme dnes v pět trénink. Obávám se, že se protáhne a nerada bych se z něho třeba uprostřed nacvičování něčeho nového omlouvala. Obzvlášť, když jsem za těch nešťastných okolností, jenž se mi tento rok udály, už na několika trénincích chyběla. Nemohla bych případně přijít později?" zeptala se opatrně, při čemž na něj ještě pro jistotu upřela prosebný pohled a nasadila milý úsměv. "Víte přece, jak moc mi záleží na vaší výhře, slečno. Pokud by to mělo přispět k tomu, že by jste zítra vyhráli, jsem ochotný vám tolerovat pozdější příchod. Ví Merlin, že poslední famfrpálový pohár jsme získali naposledy před šesti lety, což je už neuvěřitelně dlouhá doba", podotkl posmutněle Křiklan, dodávajíc: "Pokud by se o naší dohodě Minerva doslechla a měla s ní problém, řeknu jí, že se mi její navrhlý čas nehodil, a tak jsem vás trest posunul." "Mockrát vám děkuji, pane profesore", vydechla vděčně Sam. "No nemáte zač. Na oplátku chci nejen vaši zítřejší výhru, ale při dnešní hodině také špičkový lektvar", zvážněl ředitel Zmiozelu. "A co dnes budeme vařit?" zeptala se se zájmem jeho studentka. "Minule jsme si povídali o Zvěromanu, lektvaru, jenž dokáže člověka na přibližně hodinu přeměnit na kterékoliv zvíře. Funguje na podobné bázi jako mnoholičný lektvar, avšak jeho složení je mnohem jednodušší a příprava také. Jsem si vědom faktu, že se může zkoušet až tak na konci šestého ročníku a vlastně ani není v osnovách, leč chci dnes trochu zábavnou hodinu poněvadž jsem toho názoru, že v této třídě je poměrně dost studentů, kteří mají na to, aby ho zvládli", mrkl na ni s úsměvem Horacio. "Skvělý nápad, pane profesore. Už se moc těším", řekla nadšeně hnědovláska s fialovými proužky, když už Křiklan otevíral dveře, jenž vedly z kabinetu do učebny, jelikož právě zvonilo.

Sedla si do své obvyklé lavice před katedrou. Za chvilku se k ní připojil i Severus, se kterým se dnes poprvé měla možnost pozdravit. Když jim Horacio přednesl plán dnešní dvouhodinovky v mnoha případech byly ohlasy vítané. "A k čemu mě to jako bude", prohlásil polohlasně James za nimi a hodil si nohy na stůl hned vedle stále nepodpáleného kotlíku, na češ se Sirius pobaveně zachechtal. Samantha jen protočila oči a pustila se do práce.
Když se Semi chystala nakrájet kořen Stínovice na kostičky, jak radila učebnice, najednou ji Severus chytl za ruku a zašeptal: "Počkej, na kostičky ne. Lepší bude nakrájet ji jen na kolečka." "Ach, no vidíš, to mě vůbec nenapadlo...Díky", usmála se na něj vděčně. K jejímu překvapení jí úsměv váhavě oplatil. Pak už si jí dále nevšímal. Ona však zase začala fantazírovat a představovat si, jaké by to bylo, kdyby jí takhle držel za ruku třeba celý den. 'Jenže proč by to dělal Sam?' vysmívalo se jí její svědomí, nemilosrdně pokračujíc: 'On k tobě nikdy nic cítit nebude!' Podívala se na černovlasého chlapce po svým boku a viděla, jak se jeho rty pohybují, když si mumlal další poznatky. Tak ráda by je ochutnala... "Vaše lektvary už by měly být pomalu hotové", vytrhl jí ze zasnění Křiklan, a tak se hned vrátila k práci, aby vše stihla.

Po chvilce, když měli všichni buď úspěšně nebo neúspěšně uvařeno, je profesor vybídl, aby chodili ke katedře a vybrali si chlup, dráp či pírko ze zvířete, v jenž se chtějí proměnit. Samantha váhavě přistoupila, absolutně netušíc, jaké zvíře by ráda vyzkoušela. Byla k mání dokonce i žíně z jednorožce! Pak chlupy různých psů, koček a dalších zvířat. Na výběr toho bylo opravdu hodně a Sam se nedokázala rozhodnout. "Být vámi, slečno Fletcherová, zkusil bych bílého tygra nebo možná jednorožce", poradil jí zkušeně vyučující. Nakonec se rozhodla pro první jeho nabídku. Hned, jak Křiklan zavelel, všichni naráz vhodili chlupy, pírka či jiné věci z některého zvířete do svých kotlíků. Nakonec i James se Siriusem lektvar uvařili, poněvadž Horacio jim slíbil velice nepříjemný školní trest, pokud odmítnou pracovat. Nic jiného oběma chlapcům tedy nezbylo.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Dadela-SB Dadela-SB | Web | 29. ledna 2011 v 15:21 | Reagovat

Hezký úvod do nové kapitoly, jsem zvědavá, jak to bude pokračovat dále, jinak Samanta svými prupovídkami k McGonagalové mě celkem pobavila :-D

2 Alex aff Alex aff | Web | 29. ledna 2011 v 16:28 | Reagovat

neodolala jsem a musela precíst uz ted :) :) znas me :D moc pěkné :) a zarucne se tesím na dalsí cast :)

3 Verky Verky | Web | 29. ledna 2011 v 16:48 | Reagovat

moc hezká kapitola :D jak tak koukám, tak si Sam pouští trošku pusu na špacír :D těším se na další :-D

4 eli&latri eli&latri | Web | 30. ledna 2011 v 16:46 | Reagovat

téda skvělá kapitola!!! :-D jasný aby James se Siruiusem neměli kecy na všechno :D ale ona i Sam je docela přidrzlá :-D no sem zvědavá jak se to dál vyvine 8-)

5 Claire Claire | Web | 30. ledna 2011 v 19:11 | Reagovat

moc pěkně napsané :-)

6 SáraJanka SáraJanka | Web | 31. ledna 2011 v 18:15 | Reagovat

nádherné pokračování :-)

7 EviTeri EviTeri | Web | 6. února 2011 v 12:43 | Reagovat

Sem napišAhoj, nechtěl/a by jsi chodit na hodiny Péče o kouzelné tvory nebo hodiny Lektvarů? Zakládám si jen učebnu těchto 2 předmětů, není to žádná velká věc na způsob Bradavických internetových škol. Tyto 2 předměty bych učila já, koukněte se na můj web (nahoře) a přečtěte si nejnovější článek. Domluvili bychom si časy na online hodiny, ale samozřejmě by byly pro ty co nemůžou i offline hodiny. Budu moc ráda když se zapíšete. Děkuji!! Adminka EviTeri (prof. Emma Evans)PS:omlouvám se pokud to vyzní jako reklamate komentář

8 *Lady*Waterfallie* *Lady*Waterfallie* | Web | 7. února 2011 v 17:57 | Reagovat

nabytá energií :-D
To nic, jen mě to rozesmálo... :) Snapeova se do toho koukám opřela, je to celkem vtipný a čtivý :))) Teda, hláška McGonnagallový s hodinkama je možná trochu škoda takhle znovu používat, vždyť ta umí setřít na sto způsobů, tak by možná neškodilo vymyslet něco nového ;) Zvlášť, když Snapeové zjevně není humor a ironie cizí :)) Jinak se mi to moc líbilo :)))

9 Snapeova Snapeova | Web | 7. února 2011 v 18:27 | Reagovat

[8]: Přiznávám,že jsem mohla vymyslet něco lepšího,ale mě to tam prostě sedlo :D příště jí vymyslím něco jinného :) jsem ráda,že se ti má část líbila :)

10 Radusch - ♥Your Affik♥ Radusch - ♥Your Affik♥ | Web | 13. února 2011 v 16:01 | Reagovat

opravdu úžasná kapitola :-) jako vždy ;-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama