Potterworld.blog.cz je i na facebooku. Připojte se zde a buďte informováni hned, jak přidám novou povídku :)
Připojte se do literární skupiny Fanfiction a vlastní literární tvorba (CZ/SK) na Facebooku, kterou jsem založila 22. září 2012.

8. Slza štěstí v neštěstí - část druhá

20. listopadu 2010 v 13:42 | ♥♥Veronika♥♥ |  Oheň, led a růže
Promiňte, že mi to tak trvalo, ale po pravdě jsem po určitých incidentech neměla chuť dál psát. Za to, že nakonec pokračuji, poděkujte mojí spolupisatelce Snapeové, a pár našim štenářům. Oni vědí. Kdyby nebylo jich, tak už tu nejspíš další části a kapitoly nikdy nebudou.
Takže přeji příjemné počtení a s radostí vám oznamuji, že na třetí části už pracuji.
---

 "Tome! Co tady děláš?"
 "Že víš, o co půjde?"
 "Á pan Malfoy konečně dorazil"
***

V pátek se Elizabeth probudila časně ráno. Sestra ještě nepřišla a ona měla děsný hlad. Na jejím nočním stolku už na podnose stála připravená snídaně, zjevně právě přinesená skřítky z kuchyně, zakrytá poklopem. Rozhodla se tedy, že se dnes už zkusí najíst sama normální cestou, cítila se totiž odpočatě a mnohem lépe než předešlého rána. S vynaložením pořádného množství úsilí se posadila a polštář si dala za záda. Oběma rukama vzala podnos ze stolku vedle sebe, položíc si ho na nohy. Poté se pustila opatrně do jídla. Každé sousto pořádně rozkousala a opatrně spolkla. Jak se později ukázalo, nemýlila se. Skutečně už dokázala pozřít potravu, jako normální zdravý člověk. Při tomto zjištění si připadala, jakoby se znovu narodila. Byla plná nepopsatelného štěstí a úspěchu.

Když dojedla, odložila již prázdný tác na noční stolek a zachumlala se zpátky do peřin. Oheň už sice v krbu dávno plál, ale i tak byla na ošetřovně pěkná kosa. Stačila jen chvilka na prochladnutí. Jen ten moment, kdy Liz snídala, při čemž byla přikrytá pouze do pasu. Chvíli tedy tiše drkotala zuby a modlila se, aby někdo přišel a nějak jí zahřál, když tu se najednou otevřely dveře. Při zjištění totožnosti příchozího Elizabeth polil studený pot. Ve dveřích dnes už skutečně stála její nejděsivější noční můra - samotný Lucius Malfoy! 'Copak ty Malfoye nějak přitahuju?' ptala se v duchu úzkostně sama sebe. Bála se, že si s ní chce splatit účty, přece nechtěli, aby tu stále byla, živá a téměř už i zdravá. Zabije jí, to věděla téměř s jistotou, leda by jí sám Bůh poslal jednoho ze svých andělů strážných, poněvadž ona po boku v danou chvíli žádného ochránce naneštěstí neměla. 'Kde je sakra ta ošetřovatelka?' ptala se svého druhého teď taktéž vystrašeného já, jindy tak říkajíc černého svědomí, drobná brunetka v myšlenkách.

Lucius se ve dveřích zarazil a chvíli se na Liz zaraženě díval, rozhlédl se a poté, co zpozoroval, že jsou zcela sami, přešel rychlým krokem k její posteli. "Takže skutečně nejsi pod drnem Rosemanová, jaká škoda!" pronesl líně s pohledem plným nenávisti, až se jeho právě vyhlídlá oběť instinktivně přikrčila. Byl jako dravec, jenž se právě chystal vrhnout na svou kořist a roztrhat jí na kusy. 'Co to dělám? Přece mu nepodlehnu! Tak lehké to mít nebude! Nenechám se jen tak urážet!' vedla Liz svůj vnitřní monolog a bez jediného slova, proneseného nahlas se zas vyškrábala jakž takž do sedu, opírajíc se o pelest postele s peřinou pod bradou a s polštářem zmuchlaným nepohodlně někde u pasu za sebou. Lucius si všiml její křehkosti, pevně rozhodnut tohoto získaného poznatku náležitě využít.

"Přece sis nemyslel, že ti tak ochotně vyhovím a natáhnu brka, Malfoy či snad ano?" vysmála se mu dívka v pasti nebojácně, pokračujíc: "Takovou radost ti skutečně neudělám, ještě o mě uslyšíš! Mám totiž silný kořínek, abys věděl a ten ty nezdoláš ani v tom nejhorším snu!" ušklíbla se jízlivě, vychutnávajíc si si jeho stále více vražedného výrazu. Už dlouho nikoho nevytočila, takže si danou situaci plně užívala. Tyhle výrazy jí totiž, ač by se to mohlo zdát nemožné, chyběly.

Najednou stál nad ní s jednou rukou plně sevřenou kolem jejího krku jí přitlačil ke zdi. Jeho obličej byl ani ne pět centimetrů od jejího. Vyděšeně zasýpala. Nemohla téměř popadnout dech. Jeho sevření bylo nebezpečně silné. Najednou si uvědomila, že je vytažena víš a sedí na zmuchlaném polštáři. Nedokázala pochopit, jak tak rychle překonal vzdálenost mezi nimi, teď jí však víc děsil jeho páchnoucí dech na její překvapené tváři. "Kdybychom nebyly právě na ošetřovně, věř, že bych tě na místě zabil a to bez jakýchkoliv výčitek!" zasyčel jí nebezpečně do ucha, až se zachvěla. Na chvíli se odtáhl, avšak jeho sevření kolem Lizina krku nepovolilo. Připadalo jí, že se jí začíná odkrvovat mozek a každou chvíli nejspíš omdlí nedostatkem kyslíku. Nenasytným pohledem začal studovat její obličej. Děsila se pomyšlení, co by se mu asi tak mohlo právě honit hlavou. Najednou si všimla jeho pohmožděných tváří a krku. Všude měl škrábance. 'Že by od Sam?' pomyslela si. "Celá se chvěješ, to už tě tak dlouho nikdo neojel, ty couro? To bychom po tvém návratu z tohohle děsného místa pro cvoky měli napravit, co říkáš?" při těchto slovech se Lucius začal opět pomalu a nebezpečně přibližovat k jejímu pravému uchu. Došlo jí, že jestli někdo nepřijde, tak jí bude za chvíli dráždit jedno z jejích nejcitlivějších míst a věděla, že by v sobě v daný moment nedokázala nejspíš udržet steny. I kdyby její odpor k němu byl sebevíc velký.

Najednou se však k Lizině velkému štěstí rozletěli dveře. Lucius samým leknutím pustil svou oběť, odskočil od postele a málem hodil záda, poněvadž ztratil při tom zbrklém úhybném manévru rovnováhu. Polekaně se otočil na příchozího, přičemž mu samým údivem spadla brada. Před ním stála přesná kopie jeho mladšího bratra, Draca a zuřivě na něj zírala. Věděl, že ten někdo před ním Draco nebyl. Při pečlivějším pohledu totiž mohl Lucius, jako jeden z Malfoyových, hravě rozeznat téměř nepatrné rozdíly mezi tímto chlapcem a jeho bratrem. Věděl, kdo by to mohl být, avšak tato možnost nebyla zcela přijatelná. Kdysi mýval totiž ještě jednoho sourozence, Toma, ale ten podle otcových slov zahynul jednoho dne ve válce mezi kouzelníky, do které beze slova odešel.

Ovšem návštěvníkova další slova Luciusvi domněnky bohužel potvrdila. Či naštěstí? Nevěděl, zda se má z jeho příhodu radovat nebo se ho naopak obávat. Netušil na jaké straně vlastně stojí. "Zdravím bratře, vidím, že jsi stále stejnej úchyl. Vůbec ses nezměnil", zavrčel nebezpečně Tom, až oslovený raději o krok ustoupil. Věděl totiž, že on byl vždy v obraných a útočných kouzlech lepší, a proto cítil, že by byl velkým přínosem pro Pána zla. "Ještě jednou se mojí Lizzie dotkneš a přísahám, že za to draze zaplatíš a ty víš, že ani v nejmenším nežertuji. Teď vypadni! Ošetřovatelka se stejně ještě nějakou chvíli neobjeví. Tak padej a čekej si na ní, kde chceš, to je mi u prdele, slyšíš?" Zasyčel Dracův dvojník Luciusovi do obličeje, při čemž ho pevně svíral za límec školní bradavické košile. Lucius se tedy odporoučel čekat za dveře, avšak při odchodu si nezapomněl mumlat věty tipu: "To mi draze zaplatíš! I ta tvá chráněnka! Nenávidím tě! Zabiju tě! Jednoho dne budeš poslouchat ty mě, krve zrádce!"

Poté, co osaměli, chvíli na sebe vyjeveně vzájemně jen beze slova zírali. První promluvil Tom: "Liz, lásko!" objal jí, šeptajíc: "Nestalo se ti nic? Jsi v pořádku?" Ovšem odpovědi se mu nedostávalo. Elizaveth ho k sobě jen pevně tiskla, při čemž jí po tváři stékaly slzy štěstí. V obličeji se jí usadil blažený výraz, jaký už u ní nikdo dlouho neviděl. Naposledy právě Tom - její druhá polovička.

"Tome! Co tady děláš?" dostala ze sebe po chvíli třesoucím se hlasem Liz. "Brumbál mi poslal sovu, ve které mi oznámil, co se ti stalo. Domluvil se s řiditelem mé školy a ten mě za tebou pustil, poněvadž stejně zanedlouho přijede také kvůli jedné soutěži, jenž se zde bude konat", usmál se tajuplně oslovený a spiklenecky na svou vyvolenou mrkl. "Že víš, o co půjde?" zeptala se s potlačovaným smíchem brunetka. "Dobře", připustil, pokračujíc: "Nebudu zapírat. Něco málo skutečně vím. Půjde o pěveckou soutěž, což je pro nás ideální. Musíš si přiznat, že pěvecký nadání máš a já nezpívám zrovna nejhůř. Nic víc...." Liz mu však skočila do řeči.: "Děkuji, ty však taky umíš zpívat. Jen si to konečně přiznej. Zpíváš víc než dobře", usmála se, naklánějíc se pro polibek, v němž byly obsaženy jejích stále nezanikající silné vzájemné city. Poté mladý Malfoy celý rudý znovu navázal na svou dřívější řeč: "Děkuji, drahá. Než jsi mě tak sladce přerušila", natáhl se tentokrát pro další něžný polibek blonďák, poté pokračujíc: "chtěl jsem říct, že už nic jiného bohužel nevím."

Po chvilce ticha se Tom zeptal na, pro Liz nepříjemnou, otázku: "Slyšel jsem, že se o tebe stará Draco. Je na tebe hodný? Prý se přidal k temné skupině na této škole", upřel na brunetku rentgenový pohled. "Vše, cos slyšel je pravda. Bohužel se tvůj bratr přidal na stranu místních zmijozelských 'králů a královen', ale myslím, že ne zcela dobrovolně", připustila zamyšleně Elizabeth. "Proč myslíš?" optal se hned Malfoy zvědavě. "Nepřijde mi zlý, naopak se mi zdá, že má dobré srdce. Také se o mě stará a to s..." zadívala se Liz blonďákovi vážně, avšak také váhavě do očí. "S? S čím?" pobídl jí její posluchač. Skousla si tedy ret a vydechla: "S něhou. Kdyby byl zlý, myslím, že by nedokázal být tak otevřený a...milý." Nechtěla znovu opakovat to první slovo, jimž Tomovi určitě ublížila, protože si byla jistá, že si její vyjádření vyložil jinak, než bylo myšleno.

Nemýlila se, tváře mu zrudly a pohled i s rysy ztvrdl a zamrzl. Dusil v sobě výbuch hněvu. Nesnášela se za svou pitomou vlastnost dřív mluvit než myslet! Nejraději by se propadla či vrátila čas. Jenže k její smůle ani jedno nešlo. Dobře, to jedno by se dalo zařídit, ale musela by mít obraceč času a nějak vymyslet, aby se její minulé já nepotkalo s přítomným. Prostě by v sobě tohle všechno neslo až příliš komplikací.

Liz chtěla náhlou nepříjemnou chvíli nějak vysvětlit či možná jen zamluvit, avšak nedostala příležitost. Najednou vrzly dveře od kanceláře a na ošetřovnu vešla Poppy se zářivým úsměvem. "Á pan Malfoy konečně dorazil", zaradovala se a vypadalo to, že by si nejraději samým nadšením tleskla, pak si to však rozmyslela a raději si založila ruce na prsou. Když si všimla Tomova zmateného výrazu, dodala: "Profesor Brumbál mě o vašem příjezdu již včera informoval. Myslím, že tady slečně po obou zdravotních stránkách, tedy jak fyzické, tak i psychické, moc pomůžete. Potřebuje podporu a podle řiditelových slov jí dokážete mé pacientce poskytnout." Náhle se její rozzářená tvář zahalila závojem tajemna. Blonďák chvíli dumal nad ošetřovatelčinou myšlenkou a poté, co mu došel pravý význam jejích slov se skrytou lichotkou uvnitř, si nervózně začal prohlížet své, již rok a půl staré tenisky. Nechtěl, aby si všimla jeho mírně narůžovělých tváří. "Každopádně, pane Malfoy, nehodlám nést vinu na vaší smrti vyhladověním pro ochranu přítelkyně a jsem si zcela jistá, že ani zde přítomnou slečnu Rosemanovou byste svým úmrtím nepotěšil. Naopak, troufám si tvrdit, že by se její stav rapidně zhoršil. Měl byste si tedy nyní dojít na oběd do Velké síně. Ochotně vás tam zavedu. Vím, že vás pan ředitel dovedl až sem, poněvadž byste, jako každý zdejší nováček, zabloudil. Po obědě se sem můžete vrátit. Jsem si jistá, že vám někdo ze zdejších studentů ochotně pomůže při zpětné cestě hradními chodbami", usoudila nakonec ženuška v bílém plášti nekompromisně, a tak mladému chlapci nezbylo nic jiného, než poslušně přikývnout.

Poppy se ještě obrátila k tiše přihlížející Elizabeth se slovy: "Hned, až se vrátím z oběda, vám pomohu s jídlem, jenž vám za pár minut přinesou zdejší skřítci. Zatím si odpočiňte." Liz jen poslušně přikývla. Tom jí políbil na čelo, pohladíc jí při tom jemně po vlasech a dal se na odchod společně s baculatou ošetřovatelkou. Elizabeth osaměla. Nastalé ticho bylo po všem tom zmatku a hluku příjemnou změnou. Bylo tak moc pohodlné, až unavenou a vyčerpanou brunetku ukolébalo k jemnému a snadno narušitelnému spánku.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Dadela-SB Dadela-SB | Web | 20. listopadu 2010 v 14:52 | Reagovat

Tahle část se ti povedla.Musela jsem si přečíst i tu předchozí,protože jsem zapoměla,jak to minule skončilo.Doufám,že další část bude brzy :-).
Jinak strašně se ti omlouvám,že moc neobíhám,ale mám toho ve škole hodně a prostě nestíhám.

2 Dadela-SB Dadela-SB | Web | 20. listopadu 2010 v 14:52 | Reagovat

poslala jsem spam

3 Pobertka Pobertka | Web | 20. listopadu 2010 v 15:02 | Reagovat

Jdu si to přečíst:-)

4 Katy LoveGood ♥SB♥ Katy LoveGood ♥SB♥ | Web | 20. listopadu 2010 v 15:21 | Reagovat

Jééé.. to je krásné!

5 *Lady*Waterfallie* *Lady*Waterfallie* | Web | 20. listopadu 2010 v 16:24 | Reagovat

Krásný díl, moc se mi to líbilo. Chtěla si kritiku, ale nějak nevím co bych ti tam opravovala :D Akorát možná Lucius občas mluví trochu moc hrubě, třeba pod drnem by asi v normální řeči nepoužil a i kdyby hodil záda, tak v jeho případě by to možná mělo být napsané nějak... elegantněji? :D A taky Lucius je mistr spíš pro skryté výhrůžky, nevím jestli by takhle dělal tu špinavou práci sám ... ale když já nevím, tohle jsou jenom takové pocity, Rowlingová ho jako studenta nikde nepopsala,takže mohl bý jiný... :)))) Jinak se mi ten díl strašně líbil, Poppy byla fakt přesná :D těším se na pěveckou soutěž ;)))))

PS: co za incident, jestli to není osobní ??? ?

6 ♥♥Veronika♥♥ ♥♥Veronika♥♥ | Web | 20. listopadu 2010 v 16:33 | Reagovat

[5]: mno Lucius má stejně jak Draco námi upravený charakter, takže je to takhle v pořádku, je básilník a před ničím se nezastaví :) a ten incident nestojí za řeč  :) ani za mé nervy :D

7 ♥♥Veronika♥♥ ♥♥Veronika♥♥ | Web | 20. listopadu 2010 v 16:34 | Reagovat

[6]: *násilník

8 *Lady*Waterfall* *Lady*Waterfall* | Web | 20. listopadu 2010 v 16:41 | Reagovat

[7]: Jasně :) Jak říkám, ona ho stejně Rowla moc jako mladého nezmiňovala, takže v pohodě :))) A promiň že jsem se na ten incident ptala, ale prostě mě zajímalo, co by TEBE mohlo odrazovat od psaní povídek...

9 ♥♥Veronika♥♥ ♥♥Veronika♥♥ | Web | 20. listopadu 2010 v 16:52 | Reagovat

[6]: v pohodě :) a proč myslíš, že bych s tím jako nemohla seknout? :)

10 *Lady*Waterfall* *Lady*Waterfall* | Web | 20. listopadu 2010 v 16:58 | Reagovat

No, píšeš skvěle a čte a komentuje ti to hodně lidí... Já bych na tvém místě potřebovala asi nějaký fakt hodně silný důvod na to, abych začala i jen přemýšlet že s tim seknu... :D

11 ♥♥Veronika♥♥ ♥♥Veronika♥♥ | Web | 20. listopadu 2010 v 17:15 | Reagovat

[10]: taky se jednalo o velice silný důvod, ale rozhodla jsem se, že si ho nebudu všímat.... nebo jsem k tomu spíš byla dokopána lidmi o kterých se v článku na začátku zmiňuju :D

12 ♥♥Veronika♥♥ ♥♥Veronika♥♥ | Web | 20. listopadu 2010 v 17:16 | Reagovat

[11]: a díky za milou pochvalu :)

13 *Lady*Waterfall* *Lady*Waterfall* | Web | 20. listopadu 2010 v 17:33 | Reagovat

[12]: :)))) To je dobře, že si s tím nepřestala, tvoje povídky by mi fakt chyběli... Tak se ještě jednou omlouvám... A za pochvalu nemáš zač :))

14 verky verky | Web | 20. listopadu 2010 v 17:49 | Reagovat

dočteno :D popravdě jsem v tom měla trochu guláš, ale už jsem si srovnala myšlenky :D ten Lucius je hroznej
prasák, koukám, že se nebojí ničeho :D
a ten Tomův přijezd mě docela zaskočil... mezi Dracem a Liz už se to tak hezky vyvíjelo a on musí přiject Tom, to je hrozný :D :D :D  jsem zvědavá, komu dá nakonec přednost :-D

15 Filsh Filsh | Web | 20. listopadu 2010 v 19:07 | Reagovat

Už jsem druhý :-)

16 Filsh Filsh | Web | 20. listopadu 2010 v 19:09 | Reagovat

Pěkné:-)

17 Claire Claire | Web | 20. listopadu 2010 v 20:08 | Reagovat

opět moc krásně napsané :-)

18 eli a latri eli a latri | Web | 20. listopadu 2010 v 22:23 | Reagovat

téda naprosto dokonalá část!!! :D přečetla sem si i tu před tim a tim víc sem se dostala do děje!!! :-D
konečně se tam objevil Tom, na kterýho sme byla zvědavá od tý chvíle, co ste se o něm zmínily!!! :D
jenom mi teďkon nejspíš bude líbo Draca - protože se mezi nim a LLiz něco vyvíjelo a najednou přišel Tom!!! :D sem zvědavá na Dracovu reakci a jak se to vyřeší dál :D
jo a pěvecká soutěž jo??!! tak na to sem zvědavá a jelsit bude Liz s Tomem tvořit duo tak to bude ještě hodně zajímavý!!! 8-)
tak hezky rychle piš piš ať se brzo dočkáme dalíš části!!! :-D

19 Casion twoje SBééééčko!!! Casion twoje SBééééčko!!! | Web | 21. listopadu 2010 v 8:31 | Reagovat

jj weľmi pekné pokračowanie!! naozaj kwalitná kapitolka, pekne si to napísala klobúk dolu 8-)

20 Alex aff Alex aff | Web | 21. listopadu 2010 v 18:16 | Reagovat

moc krásný :) moc se ti to povedlo :) pokracování bude skvělé :D jsem ráda ze Lis je v poradku :D

21 Radusch - ♥Your Affík♥ Radusch - ♥Your Affík♥ | Web | 23. listopadu 2010 v 16:40 | Reagovat

musím přiznat, že mi trvalo než jsem si uvědomila oč se tam jedná, ale už jsem si myšlenky urovnala a musím tě opravdu pochválit. Opět jsem si skvěle početla, byla napjatá a i překvapená. Lucius je šílený, ten se nezastaví opravdu před ničím!! :-D Mno tak uvidíme co bude dál a co se dozvím o Tomovi. ;-)

Jako vždy, perfektní práce holčiny!! :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama